• z2713522713011_1ff3b0c4da15366d76a790bef87f3aeb_27e874645f
  • z2733986951716_bf36fcc268798b3b3782c734cb616117_acf1bcdca9
  • z2713807817163_3d035acb040b16d48fc8e3b8f7fd9fa1_941d0d12e3
  • huong_115d9ab5fbe415b
  • huong_185d9ab60a192c0
  • con_trai_15d9ab64121f6d
Tin nổi bật
Tin nổi bật
       Thực hiện Quyết định số: 29-QĐ/THBTA về việc Kết nạp đội viên năm học 2021-2022. Liên đội trường TH Ba Trại A đã hướng dẫn tổ chức các chi đội thực hiện kêt nạp đội cho 186 học sinh khối 4. Buổi lễ kết nạp đội viên được các chi đội thực hiện dưới hình thức trực tuyến nhưng vô cùng trang trọng và ý nghĩa.       Trước những diễn biến phức tạp ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 54