Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Tươi
Bí thư Đoàn TN Đặng Thị Tươi
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ Cao đẳng
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách