Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Tươi
Bí thư Đoàn TN Đặng Thị Tươi
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội