Một số bức tranh của hs tham gia cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học năm học 2021-2022
Một số bức tranh của hs tham gia cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học năm học 2021-2022

       Thực hiện công văn số 1365/PGDĐT v/v cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học năm học 2021-2022. Sau khi triển khai cuộc thi đến các em học sinh, nhà trường đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh. Sau đây là một số bức tranh nổi bật của các em học sinh trường TH Ba Trại A tham gia cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho học sinh tiểu học năm học 2021-2022.