Lễ tổng kết năm học 2020-2021 Trường tiểu học Ba Trại A