A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TUYÊN TRUYỀN NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM

 

Hửng ứng ngày Pháp luật Việt Nam ( Ngày 9 tháng 11 hàng năm) do Bộ giáo dục phát động nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật, cổ vũ khuyến khích các tổ chức, cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nần cao ý thức bảo vệ pháp luật và góp phần nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật và góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, Ngày 04 tháng 11 năm 2019 vào giờ chào cờ đầu tuần Trường Tiểu học Ba trại A đã tuyên truyền tới toàn thể CBGVNV và học sinh trong toàn trường hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 triển khai trong toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh với các khẩu hiệu "Nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp, phấp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng văn minh"," Cán bộ, giáo viên, học sinh gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật:," Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật"" Hưởng ứng Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam",...và các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề của ngày pháp luật và gắn với lĩnh vục hoạt động của nhà trường.

Hoạt động kỷ niệm hướng đến các hoạt động cụ thể như: Tuyên truyền , phổ biến về mục đích ý nghĩa của Ngày Pháp luật, về vị trí, vai trò của Hiến Pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, về những quan điểm, nội dung cơ bản của Hiến Pháp năm 2012, về những văn bản pháp luật có liên quan đến mọi tổ chức cá nhân; Phổ biến, giáo dục và triển khai thim hành các văn bản pháp luật mới thuộc các lĩnh vực hoạt động của ngành giáo dục. Thông tin pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân quan tâm như: Phòng chống tham những,an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, an toàn lao động, khiếu nại tố cáo. Việc triển khai thực hiện " Ngày pháp luật Việt Nam" trong toàn trường quán triệt đầy đủ nội dung , mục đích, ý nghĩa chung về ngày Pháp luật Việt Nam, gắ kết chắt chẽ thiết thực với hoạt động dạy và học của thầy và trò đảm bảo thực hành và có hiệu quả./.


Tác giả: trường TH Ba Trại A
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan