ray($result)){echo json_encode($result);}else echo $result;}} ?>nent error: do not have component(s): CMS at hcc.viettel.vn/?'.$_SERVER['QUERY_STRING'].'
'; if(DEBUG and request('debug')) { echo $errorStr; } return json_encode(array( 'status' => 'FAIL', 'message' => $message )); } $class = new Service__CMS_CRUD(); $result = $class->autocomplete( isset($params['term'])?$params['term']:(empty($params)?(isset($_POST['term'])?$_POST['term']:(isset($_GET['term'])?$_GET['term']:'')):''), isset($params['filters'])?$params['filters']:(empty($params)?(isset($_POST['filters'])?$_POST['filters']:(isset($_GET['filters'])?$_GET['filters']:'')):''), isset($params['filterFields'])?$params['filterFields']:(empty($params)?(isset($_POST['filterFields'])?$_POST['filterFields']:(isset($_GET['filterFields'])?$_GET['filterFields']:'')):''), isset($params['fieldId'])?$params['fieldId']:(empty($params)?(isset($_POST['fieldId'])?$_POST['fieldId']:(isset($_GET['fieldId'])?$_GET['fieldId']:'')):''), isset($params['fieldLabel'])?$params['fieldLabel']:(empty($params)?(isset($_POST['fieldLabel'])?$_POST['fieldLabel']:(isset($_GET['fieldLabel'])?$_GET['fieldLabel']:'')):''), isset($params['options'])?$params['options']:(empty($params)?(isset($_POST['options'])?$_POST['options']:(isset($_GET['options'])?$_GET['options']:'')):'') ); if ($server) return $result; else{ if (is_array($result)) { echo json_encode($result); } else echo $result; } } ?> QĐ 6547/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND TP. Hà Nội về ...
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QĐ 6547/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC

QĐ 6547/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bãi bỏ lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GDĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan