Thông tin chi tiết:
Trần Văn Xuân
Họ và tên Trần Văn Xuân
Ngày tháng năm sinh 04/11/1961
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Trình độ Đại Học
Điện thoại 0869501044
Email champell@edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách