Thông tin chi tiết:
Trần Thị Kim Lý
Họ và tên Trần Thị Kim Lý
Ngày tháng năm sinh 19/06/1967
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu phó
Trình độ Đại Học
Điện thoại 0965631659
Email tranlybt@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách