Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hồng
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng
Ngày tháng năm sinh 18/01/1974
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu Trưởng
Trình độ Đại học
Địa chỉ Ba Trại Ba Vì Hà Nội
Điện thoại 0963122138
Email nguyenhong7412@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách